Föreläsningar


Vi kommer gärna och insirerar er till att hitta en hållbar fysisk aktivtet och visar hur den
fysiska, psykiska och sociala hälsan förbättras av fysisk aktivitet.


Vi anpassar föreläsningar & workshops utefter förfrågningar!

Cassandra och Sara från ”Aktivitetskompaniet” är två kunniga, härliga och inspirerande tjejer som får en hel publik att le.


Deras föredrag innehåller både allvar och lek och de har en bra uppfattningsförmåga att fånga in rummet och kunna svara upp på uppkomna frågor.


De känns att de är uppriktiga och vill gärna dela med sig av sin kunskap för att få hela publiken att känna att de kan ta tag i sina liv oavsett vilken bakgrund de har och vilken nivå de är på gällande kost/motion.


Vi rekommenderar gärna en föreläsning!


Lena Strand Försvarsmakten


Bästa träningen!


Var början en när önskan finns att bli mer fysiskt aktiv? Hur kan vi tänka för att komma-igång? I denna föreläsning pratar vi om vikten av att börja lätt och se möjligheterna till fysisk aktivitet! Hur du kan öka din fysiska aktivitet med målet att öka ditt välmående!


Är det inte jobbigt, är det för lätt!


Denna föreläsning ämnar ge dig kunskap kring fysiska aktivitet utifrån de nationella rekommendationerna och inspirera dig till att bibehålla eller öka din fysiska aktivitet för att främja din psykiska hälsa. Vi presenterar vilken fysisk aktivitet som krävs för att minska risk för sjukdom och hur du kan mäta din fysiska aktivitet för att få de resultat du önskar.


Bli din egen coach

Hur vi kommunicerar med andra och oss själva har stor påverkan på relationen till oss själva och till andra människor. Hur gör jag för att vara en bättre lyssnare och hur påverkar jag andra genom mitt sätt att kommunicera? Under denna föreläsning kommer vi på ett lättsamt sätt bejaka detta, träna och reflektera tillsammans. Vi kommer också presentera ett effektivt verktyg du kan använda för att göra en dröm till verklighet.Ladda för livet

De allra flesta vet att fysisk aktivitet är bra för god hälsa. Ifrån detta tar vi avstamp i föreläsningen “Ladda för livet!” och presenterar de nationella rekommendationerna för fysisk aktivitet framtagna för den svenska vuxna befolkningen. I denna föreläsning fördjupar vi oss i intensitetsnivåer samt testar praktiskt vad som krävs för att uppnå hälsofrämjande effekt.


FÖLJ OSS

Copyright © Alla rättigheter förbehållna